Kiểm tra thứ hạng từ khóa trên google

Nhập từ khóa

Website :

Từ khóa 1 :

Từ khóa 2 :

- Chú ý : Kết quả phân biệt rõ ràng giữa url có wwwKHÔNGwww

- Bạn cần phải nhập đúng URL website bạn cần check là có www hay không có để kết quả tìm kiếm được chính xác nhất

- Bạn không cần phải nhập http://

- Không nên check nhiều từ liên tục vì sẽ ảnh hưởng đến kết quả

Cho tôi ý kiến