Cách tạo URL bài viết giống WordPress sử dụng PHP & MySQL

Hướng dẫn chi tiết cách tự code với php để có 1 URL đẹp và chuẩn SEO giống như cách mà wordpress đang làm, Đảm bảo không lỗi tiếng việt UTF-8 nha.

Thường thì khi tự code với php link bài viết sẽ có dạng chung chung tỷ dụ như là  :

Vậy giờ bạn muốn có URL dạng như : Tên bài viết sẽ tự động chuyển thành ký tự không dấu và thay dấu cách thành dấu “-” dạng như bài này :

Cách làm khá đơn giản, nhưng trước tiên mình mô tả qua 1 chút về cách hoạt động :

Cách tạo URL bài viết giống WordPress

Cách tạo URL bài viết giống WordPress

Như vậy chúng ta cần phải thiết kế database có 1 colum để lưu lại đoạn ký tự đã chuyển đổi kia

Và thay vì dùng ID để gọi ra bài viết giống các url thông thường thì mình sẽ gọi đoạn text đã chuyển đổi (slug) kia thành ID dạng như này :

và thay câu lệnh sql chọn bài viết từ

Thành như này.

Và tất nhiên nữa là bạn cần check xem slug đã tồn tại chưa trước khi lưu vào database tránh trường hợp trùng bài viết.

OK. giờ chỉ cần 1 rewrite bằng .htacesss nữa là xong.

Chú ý : mặc định mình để file index để xem nội dung chi tiết bài viết. bạn cần thay vào tên file của bạn vào htacesss nhé.

Còn đây là cách mà wordpress họ chuyển đổi tên bài viết thành ký tự không dấu :

Cơ bản là như sau :

Function remove_accents