Dân IT đã ăn một cái Tết con gà như thế nào?

1. Tài lộc đầy nhà

2. Vạn sự như ý

3. Tình duyên phơi phơi

4. Công danh tấn tới

5. Bạn bè thân hữu; Cùng nhau sum vầy

6. Tiền giấy đầy bao

7. Họp lớp

8. Họp họ hàng

CHÚC CÁC BẠN MỘT NĂM MỚI THÀNH CÔNG, LÀM VIỆC HIỆU QUẢ