Kiểm tra form với jQuery Validation Plugin

Hướng dẫn anh em kiểm tra form với Jquery trước khi submit dữ liệu bằng cách sử dụng plugin jQuery Validation

Chi tiết cách sử dụng nguyên gốc :

Chuẩn bị :

  • Đầu tiên, các bạn tải về Jquery Validation plugin tại đây.
  • Jquery , không thể thiếu.
  • Một input form để tiến hành validate, mình lấy ví dụ như form này :

Thêm js vào head :

 Để tiến hành validate, chúng ta có thể dùng các cách sau :

Cách 1:

Khai báo form cần validate với các thông số mặc định, khi submit thì sẽ tiến hành kiểm tra dữ liệu input, nếu không hợp lệ thì sẽ hủy submit và thông báo lỗi. Dùng cách này thì plugin sẽ dựa trên các thuộc tính class, minlength, maxlength, equalTo… của các đối tượng để validate, chi tiết xem thêm ở Documentation.

Thông báo lỗi sẽ là các đoạn text mặc định, bạn có thể sửa nó trong file js của plugin :

kiem-tra-form-voi-jquery-validation-pluginCách 2:

Cách này thì ta tùy chỉnh các điều kiện validate cũng như thông báo lỗi thông qua các options rules và messages trong hàm valiate(), ngoài ra còn có các options khác, chi tiết xem tại đây.
Làm tý đỏ cho nó đĩ thõa nhé :))

kiem-tra-form-voi-jquery-validation-plugin-1