Plugin tự động lưu ảnh trong bài viết về host

Chào các bạn, chắc hẳn là khi copy bài viết từ các website khác thì việc lấy ảnh của họ là giúp họ 1 phần trong việc seo hình ảnh phải không ?

Mình xin share plugin này để giúp bạn…..không giúp họ nữa mà tự giúp mình.

wordpress-logo-4-benny

Các tính năng chính của plugin :

  1. Tự động lấy ảnh trong nội dung bài viết về host.
  2. Tự động thêm ảnh làm ảnh đại diện cho bài viết.
  3. Tự động thay đổi tên ảnh theo slug của bài viết theo dạng : ten-anh-tu-lay-ve- + ( số từ 1 – 99 ).jpg
  4. Ảnh được thêm vào media library của wp

Cách hoạt động :

DOWNLOAD HERE